U bent hier

Keukenmedewerker

MODULAIRE OPLEIDING

 

De keukenmedewerker voert volgens instructies van de verantwoordelijke voorbereidende werkzaamheden  (mis-en-place) en vaat uit. Hij verwerkt ingrediënten tot basisbereidingen binnen een keuken door het toepassen van de basis kooktechnieken stoven, koken, bakken en blancheren.

 

 

 

 

DEELCERTIFICATEN

* De opleiding keukenmedewerker bestaat uit 2 modules, namelijk initiatie keuken en keukentechnieken. Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

 

ATTESTEN

In het centrum Leren en Werken leer je een beroep, gecombineerd met een praktijkopleiding (deeltijdse tewerkstelling) in een meewerkend bedrijf, of je volgt een brugproject of een voortraject.

Studiebewijzen die je kan behalen:

  • Attest van verworven competenties
  • Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs
  • Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs
  • Diploma van het secundair onderwijs
  • Attest van verworven competenties binnen een persoonlijk ontwikkelingstraject  
  • Attest van beroepsbekwaamheden uitgereikt door diverse paritaire leercomités