U bent hier

Carrossier

MODULAIRE OPLEIDING

De carrosseriehersteller demonteert en monteert onderdelen, herstelt carrosserieschade, vervangt beschadigde carrosserieonderdelen en gebruikt hierbij de nodige apparatuur. Hij leest electronische systemen uit in functie van de schade, interpreteert foutcodes, schakelt bepaalde systemen uit en schermt het voertuig en aanpalende omgeving af.

Hij plamuurt, schuurt en reinigt de ondergrond en brengt de grondlaag aan zodat het voertuig(onderdeel) spuitklaar is. Hij plakt de onderdelen zorgvuldig af. Hij maakt de juiste kleur aan en spuit tot en met de eindlaag. Hij volgt constructeurs-, veiligheids- en milieuvoorschriften.

De beroepsopleiding van carrossier wordt modulair aangeboden, wat betekent dat onderstaande modules kunnen gevolgd worden:

 • Voorbewerker
 • Demonteerder/monteerder
 • Plaatbewerker
 • Spuiter
 • Carrosseriehersteller

 

ATTESTEN

In het centrum Leren en Werken leer je een beroep, gecombineerd met een praktijkopleiding (deeltijdse tewerkstelling) in een meewerkend bedrijf, of je volgt een brugproject of een voortraject.

Studiebewijzen die je kan behalen:

 • Attest van verworven competenties
 • Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs
 • Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs
 • Diploma van het secundair onderwijs 
 • Attest van verworven competenties binnen een persoonlijk ontwikkelingstraject  
 • Attest van beroepsbekwaamheden uitgereikt door diverse paritaire leercomités

DUAAL

In het CLW bieden we duaal leren aan. Bij duaal leren volg je een groot deel van het opleidingsprogramma op de werkvloer. 

Leerlingen die arbeidsbereid en arbeidsrijp zijn, kunnen kandidaat zijn om in te stappen in het project vanaf het vijfde leerjaar. De klassenraad geeft een advies en de leerlingen doen intakegesprekken met erkende bedrijven.

De school kiest in het deeltijds onderwijs (CLW) voor een overeenkomst alternerende opleiding (OAO).

 • Je leert 20u tot 24u per week op de werkvloer.
 • Het bedrijf geeft je een leervergoeding van maximaal €549,90 per maand.  Dit bedrag betreft augustus 2018 en wijzigt in functie van de index. Je bouwt ook een aantal sociale zekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op kindergeld.
 • Je volgt algemene, technische en praktische vakken op school. In totaal is de som van de lesuren op school en de uren op de werkplek gelijk aan het aantal uren van de sector. Bijv. 38u voor onderhoudsmechanica auto.

Voor meer informatie wijzen we u graag door naar de website duaal leren

Of u kan steeds contact opnemen met onze school

FILMPJE VAN DE RICHTING KAN JE BEKIJKEN OP ONDERSTAANDE LINK:

https://vimeo.com/361028709