U bent hier

Begeleider in de kinderopvang

LINEAIRE OPLEIDING

Met het certificaat begeleider in de kinderopvang kan je tewerkgesteld worden in de kinderopvang in kinderdagverblijven, alsook in de buitenschoolse kinderopvang

Wekelijks volg je twee dagen opleiding. Voor het eerste jaar is de algemene vorming voorzien op maandag en de beroepspraktijk op dinsdag. Voor het tweede jaar staat de algemene vorming ingeschreven op donderdag en de beroepspraktijk op vrijdag.

  • De leerling moet 18 zijn bij de tewerkstelling vermits werkplekleren inherent is aan het deeltijds onderwijs;
  • Je bent bereid te werken in een erkende kinderopvangvoorziening;
  • Er is verplichte deelname aan de intake en screening. Contacteer het centrum voor meer info hieromtrent.

 

ATTESTEN

In het centrum Leren en Werken leer je een beroep, gecombineerd met een praktijkopleiding (deeltijdse tewerkstelling) in een meewerkend bedrijf, of je volgt een brugproject of een voortraject.

Studiebewijzen die je kan behalen:

  • Attest van verworven competenties
  • Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs
  • Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs
  • Diploma van het secundair onderwijs
  • Attest van verworven competenties binnen een persoonlijk ontwikkelingstraject  
  • Attest van beroepsbekwaamheden uitgereikt door diverse paritaire leercomités

FILMPJE VAN DE RICHTING KAN JE BEKIJKEN OP ONDERSTAANDE LINK:

https://vimeo.com/364044436